Den klara målbilden

Med 3D-modellering kan vi redan från början se den färdiga stommen med alla element och detaljer på plats. Det ger en tydlig bild över slutresultatet, vilket förenklar kommunikationen mellan projektets olika aktörer.

Våra avancerade 3D-modeller underlättar arbetet vid komplexa stomentreprenader genom att sätta in bygget i en större kontext. De skapar visuella ritningar där de involverade parterna kan gå in på detaljnivå för att se hur alla delar ska svetsas samman.

Prefabsystem bygger en komplett geometrisk modell tillsammans med våra konstruktörer som vi fyller med teknisk information om varje objekt. Genom att tillämpa BIM (Building Information Modelling) säkerställer vi en snabb framtagning av mängdlistor med hög kvalitet.

Fördelar med 3D-modellering och BIM:

– Mindre fel i projekterings- och produktionsfas
– Kvalitetssäkrar handlingarna
– Förenklar kommunikationen mellan projektets olika aktörer