Innovativa lösningar för goda resultat

Stommar av blandade material öppnar upp för nya tekniska lösningar, det handlar bara om att kombinera materialen på rätt sätt.

Prefabsystem är Sveriges enda, produktoberoende specialister på prefabricerade stombyggen. Det innebär att vi inte utgår från att sälja en viss typ av produkt kopplad till våra tjänster. Vi fokuserar istället, helt och hållet, på att utveckla den optimala tekniska lösningen för ditt projekt. Vår kompetens täcker både betong, stål och limträ. Om betong och trä skulle vara de bäst lämpade materialen för ditt projekt, rekommenderar vi det.

Genom att vara öppna för olika lösningar tillför vi flexibilitet i projekten. Vid en konjunktursvängning, eller vid händelse av långa leveranstider, kan vi till exempel se över alternativa, mer effektiva materialval.

Fördelar med hybridstommar:

– Flexibilitet i materialval
– Kostnadseffektivt
– Den tekniska lösningen är optimalt skräddarsydd för ditt projekt