Välmående projekt

Vi tvekar aldrig inför komplicerade projekt – det är där vi trivs som bäst. Som din partner inom projektering, ser vi till att allt blir rätt från början.

Prefabsystem erbjuder kunskap på en hög systemnivå. Tidigt i processen går vi in på djupet och analyserar projektets komplexitet, vilket gör att eventuella fel kan åtgärdas i rätt tid. Vi strukturerar upp ditt projekt och tar fram tydliga systemhandlingar där alla delar beräknas, får rätt dimensioner och armeringsinnehåll. Tillsammans med våra konstruktörer gör vi fullständiga tillverkningsritningar med 3D-modellering och tillämpar BIM (Building Information Modelling) för bästa möjliga informationsöverföring.

Det noggranna arbetssättet ger ökad kvalitet i form av optimala element, minskade kostnader och mindre fel i både projektering och produktion.

Hållbara dimensioner

Visste du att framställning av ett ton stål kräver minst det dubbla i koldioxidutsläpp? Utöver det tillkommer koldioxidutsläppen i samband med transporterna. Med optimal dimensionering bygger vi inte bara säkra hus – vi tar även hänsyn till projektets miljömässiga aspekter.

Prefabsystem erbjuder specialistkompetens inom stabilitetsberäkning. I vårt team finns dessutom en av Sveriges få certifierade byggnadskonstruktörer. Genom att göra en komplett dimensionering av byggnaden och alla ingående komponenter i stommen, kan vi med stor precision, slå fast hur mycket material som kommer att gå åt. Det innebär att du kan sänka projektets materialkostnader avsevärt och samtidigt visa omsorg för jordens resurser.