Vi håller projektet på spåret

Till varje enskilt projekt utser vi en projektledare hos oss. Projektledaren blir din naturliga kontaktperson som du kan vända dig till under hela processen.

Projektledningen är den röda tråden, den som följer projektet från början till slut. Projektledarens roll hos Prefabsystem är att ha ett övergripande ansvar för att projektet genomförs med rätt funktion och kvalitet, inom de fastställda tids- och kostnadsramarna. Det vill säga att vi följer hela processen – från projekteringsfasen, till inköp, leverans, ekonomi, montering och avslut.

Genom att erbjuda en tydlig kontaktperson, kan vi göra kommunikationen enklare inom projektet. Det finns alltid någon du kan vända dig till vid frågor och funderingar. Projektledaren hanterar problem och ändringar, överblickar projektets alla delar, samordnar och fördelar jobbet.