Prefab

Allt om prefab

Vi är specialister på prefabricerade stombyggen och vill gärna dela vår kunskap med dig. Här har vi därför samlat allt från tekniska lösningar, diagram, rapporter och mallar till kontrolldokument som visar hur vi jobbar. Vi har även valt ut relevanta forskningsrapporter och tidningsartiklar för området. 

Oavsett om du är arkitekt, konstruktör eller byggherre kan du dyka ner i vår kunskapsbank. Om du undrar över något, eller vill veta mer om vårt arbetssätt är du alltid välkommen att höra av dig.

Beräkningsmallarna är gjorda i MathCad Prime 2.0. Du kan ladda ner en 30 dagars testversion av programmet genom att registrera dig på http://www.ptc.com/product/mathcad/free-trial/download/. Efter testperioden övergår licensen till MathCad Express som är en enklare gratisversion av programmet.

 

Välj kunskapstyp i menyn:

  • Innovation
  • Rapporter
  • Dimensioneringsdiagram
  • Beräkningsmallar

Föreläsning: Fortskridande ras

Ännu idag använder vi oss av regler som härstammar från en rasolycka i England 1968. VD Jan Stenmark berättar mer.


Byggordlista som bygger broar

Byggingenjören Sawsan Tarawneh har hjälpt Skanska att ta fram en genial byggordlista där vanligt förekommande branschuttryck, ord och fraser finns på svenska, engelska och arabiska. Ladda ner byggordlistan här.


Seminarium om samverkansmetoder och beräkningar.

Möjligheter med samverkanskonstruktioner

Samverkan mellan stål och betong kan ge oanade möjligheter. Här berättar VD Jan Stenmark om olika sätt att hantera effekterna beräkningsmässigt. Föredraget hölls på ett seminarium i Scandic Victoria Tower, 26 oktober 2016.


Utvecklingen inom svetsade konstruktioner

Jan Stenmark delar med sig av utvecklingen inom svetsade balkar på detta seminarium på tredje nordiska konferensen om dimensionering och tillverkning.


Föredrag om finita elementmetoden

VD Jan Stenmark höll ett föredrag om finita elementmetoden, balkar och ramar. Se filmen och dela gärna med dig av dessa kunskaper.


Föreläsning om svetsade balkar

Prefabsystems VD Jan Stenmark bidrog med specialistkunskaper kring svetsade balkar under ett seminarium för huskonstruktörer 15 mars.


Digitala ritningar på bygget

Digitala ritningar på bygget

Revideringar av traditionella ritningar leder ofta till kostsamma driftstopp. Vi har istället kraftfulla datorer med detaljerade 3D-ritningar på arbetsplatserna.


Ny säkerhetslösning för fallskydd.

Ny säkerhetslösning för fallskydd

Prefabsystem och SafetyRespect har vidareutvecklat ett sätt att montera fallskydd som ger en mycket säkrare arbetsmiljö. Vi använder detta när vi bygger stommen till Ullna Strands förskola.


Prefabsystem - en oberoende hjärnkraft

Prefabsystem – en oberoende hjärnkraft

Se filmen där vi presenterar oss närmare och hur vi kan hjälpa dig med projektering, utveckling och entreprenad när du bygger med prefabstommar.


Seminarium om robusta stomsystem

Videoseminarium: Robusta stomsystem i byggnader

Vår VD Jan Stenmark var en av talarna på ett branschseminarium 27 november i Stockholm. Här kan du se Jans 17 minuter långa bidrag på temat Robusta stomsystem i byggnader.


Prefabsystems seminarium om prefabstommar

60 minuter videoseminarium om prefabstommar

Den 3 april 2014 samlades ett hundratal huskonstruktörer i Westmanska palatset i Stockholm för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Vi bjuder på Jan Stenmarks timslånga bidrag.


Prefabsystem tror på svetsfria hus

Vi tror på svetsfria hus — låter det skruvat?

Nu kan våra skruvade väggkopplingar ersätta alla svetsplåtar i huset. Montörerna kan själva få plåtarna på plats i väntan på nästa del och behöver inte längre invänta svetsning.


Prefabsystem monterar kran

Lång version: Hur monterar man kran på bygget?

Peter Aronsson på Prefabsystem berättar mer detaljerat om de olika momenten vid monteringen av en 200 ton tung kran. Visste du till exempel att bara hönan (kroken) väger nästan ett ton?


Prefabsystem monterar kran.

Kort version: Hur monterar man kran på bygget?

Peter Aronsson på Prefabsystem visar hur man monterar en 200 ton tung kran på ett trångt bygge. Monteringen tog tolv timmar, vi har satt ihop en 45 sekunder lång time lapse-video av processen.


Prefabsystem använder skruvad väggkoppling.

Skruvad väggkoppling

Genom att sammanfoga väggar med en skruvad väggkoppling krävs inte längre tidsödande svetsning. Montörerna kan själva sköta monteringen under tiden man väntar på nästa vägg.


Prefabsystem visar digitala ritningar på bygget.

Digitala ritningar på bygget

Istället för att släpa omkring på otympliga ritningspärmar som snabbt blir inaktuella har vi börjat använda läsplattor på bygget. De är skyddade i vattentäta och extremt stöttåliga fodral. Se filmen om hur det fungerar!


Prefabsystem visar WT-T-skruven från SFS Intec.

Se vår film om nya skruven från SFS Intec

På Ekströms Glas nya kontor och lager har vi utvecklat ett helt nytt sätt att sammanfoga trästommar med hjälp av WT-T-skruven från SFS Intec. Vi vill gärna dela våra innovationer med dig – se vår film om projektet!


Dimensioneringskontroll i säkerhetsklass 2 och 3

I EKS finns regler som säger att konstruktioner i säkerhetsklass 2 och 3 skall underkastas dimensioneringskontroll men det finns inga närmare rekommendationer om hur kontrollen ska gå till och i vilken omfattning den skall göras. I Boverket informerar 2010-7 ges rekommendationer för vad dimensioneringskontrollen skall omfatta för hallbyggnader och det kan nog tjäna som riktlinjer även för andra konstruktioner.


Lufttäthet kring fönster

Mätning av lufttäthet kring fönster som gjordes 2010. Rapporten pekare på ett antal kritiska moment för att få bra lufttäthet vid fönstermontage.


Stability of steel beams and columns

En rapport från SCI som behandlar balkars och pelares stabilitet med tillämpningar enligt Eurokod, dock med Engelska nationella val


Hallbyggnader och brand

En bra rapport av Jörgen Thor som sammanfattar tillämpning av regler för brand i hallbyggnader.


Vippning av stålbalkar i hallramar

Doktorsavhandling som behandlar vippning av ramar och balkar.


Eurokodhandboken

Handboken är uppdaterad till och med EKS6 och fanns tidigare för nedladdning på Boverkets hemsida


Bärande väggars behov av sammankoppling

Bra rapport av Bo Westerberg som behandlar olyckslast och fortskridande ras enligt Eurokod


Tabeller tunnplåtsförband

Bärförmåga för tunnplåtsförband enligt Stålbyggnadsinstitutets publikation 172, bilaga 3


Fästdon och förband i stålkonstruktioner

Stålbyggnadsinstitutets publikation 172


Vibration design of floors

Vibration Design of Floors, Human induced Vibrations of Steel Structures. Rapport från kol- och stålunionen som behandlar vibrationer i bjälklag orsakade av människor


Teknisk information Nordiska bult

Kapitel 10 från Nordiska Bult’s handbok som redovisar detaljerad data om skruvar och muttrar


Stabilitetsberäkningar av höga hus enligt andra ordningens teori

Rapport som redovisar en enkel beräkningsmodell för analys av flervåningsbyggnader med endast tre frihetsgrader per plan.


Prefabricerade balkonger

Examensarbete från LtH som behandlar alla aspekter på balkonger i prefabstommar


P-delta effects

Klassisk artikel av Ed Wilson från 1987 som handlar om förenklade modeller att analysera flervåningsbyggnader.


Monteringsstöd och stämp från Harsco

Samlingsbroschyr från Harsco med alla stöd och stämp


Manual for design of hollow core slabs

Handbok för dimensionering av håldäck från PCI


Limträguide 2007

Limträguide utgiven av svenskt Limträ


Kalkutfällningar på betongelement

Mycket omfattande examensarbete från LtH som behandlar kalkutfällningar på betongytor


Load Distribution Factors for Hollow Core Slabs

Rapport från International Journal of Concrete Structures and Materials Vol.3, No.1, pp. 63~69, June 2009 som behandlar lastspridning i tvärled i håldäcksbjälklag med breda foggjutningar


Dynamical response of composite steel deck floors

Rapport som behandlar dynamisk respons i bjälklag från Latin American Journal of Solids and Structures nr 3, 2006


Dimensionering av rostfria stål

Slutrapport från Valorisation Project – Development of the use of stainless steel in construction. Den är en fullständig revidering av Design manual for structural stainless steel, som togs fram av Steel Construction Institute mellan 1989 och 1992.


Design guide for floor vibrations

Anförande från EUROSTEEL 2008, som behandlar komfortkriterier och tekniska egenskaper hos olika bjälklagstyper.


Stora öppningar i balkliv för installationsdragning

Dimensioneringsanvisning för balkar med stora hål i livet.


Building vibration from human activities

Artikel från American Concrete Institute, nr 6 1990 som behandlar grundläggande teori för dynamik från mänskliga aktiviteter.


Skjuvkraftsöverföring i fogar

Dimensioneringsdiagram för skjuvkraftsöverföring av fogar enligt SS-EN 1992-1-1 kapitel 6.2.5


Oarmerade väggar enligt BBK

Dimensioneringsdiagram för oarmerade väggar med centrisk last. Beräkningsmodellen baseras på den modell som finns beskriven i Betonghandboken kap 3:213


Böjarmering i plattor enligt EN 1992-1-1

Samband mellan bärförmåga och böjarmering för plattor.


Knäcklängd för tvåvåningspelare

Diagram som beräknar knäcklängden på den undre delen av en tvåvåningspelare med exakt förskjutningsmetod.


Oarmerad vägg 250 mm enligt EN 1992-1-1 kap 12.6

Bärförmåga för oarmerad vägg med excentrisk last enligt SS-EN 1992-1-1 kapitel 12.6


Oarmerad vägg 200 mm enligt EN 1992-1-1 kap 12.6

Bärförmåga för oarmerad vägg med excentrisk last enligt SS-EN 1992-1-1 kapitel 12.6


Oarmerad vägg 150 mm enligt EN 1992-1-1 kap 12.6

Bärförmåga för oarmerad vägg med excentrisk last enligt SS-EN 1992-1-1 kapitel 12.6


Dimensionering av skruvförband enligt EN-1993-1-8

Dimensioneringsdiagram för tvärkraftsbelastade skruvförband med helgängad skruv


Dimensionering av pelare CFRHS enligt Eurokod

Dimensioneringsdiagram för centriskt belastade pelare CFRHS


Diagram U-värden för sandwichväggar

Diagram som visar U-värden för olika kombinationer av isoleringstjocklekar och lambdaklasser


Momentkapacitet för osymmetrisk H-balk

Beräkningsmall för momentkapaciteten av osymmetrisk H-balk av stål enligt SS-EN 1993


Dimensionering av samverkande väggar

Beräkningsmall för samverkande väggskivor med hänsyn till skjuvkrafter i fogar enligt SS-EN 1992


Dimensionering av oarmerad vägg

Beräkningsmall för oarmerad väggskiva med hänsyn till excentrisk last enligt SS-EN 1992-1-1 12.6


Koncentrerad last i pelartopp

Beräkningsmall för koncentrerad last i pelartopp med hänsyn till prägling och spjälkning enligt SS-EN 1992-1-1


Cirkulär pelare av betong

Beräkningsmall för dimensionering av centriskt belastad cirkulär betongpelare utan transversella laster enligt SS-EN 1992-1-1


Tvärsnittsdata HSQ och skjuvbuckling

Beräkningsmall för HSQ-balk med hänsyn till skjuvbuckling och interakrion mellan tvärkraft och böjmoment enligt SS-EN 1993


Egenfrekvens håldäck med pågjutning

Beräkningsmall för håldäck med pågjutning med hänsyn till egenfrekvens och dynamisk respons enligt SS-EN ISO 10137


Inverkan av övertoner

Beräkningsmall för dynamisk respons med avseende på inverkan av övertoner enligt SS-EN ISO 10137


Jordtrycksvägg av betong enligt

Beräkningsmall för dimensionering av jordtrycksvägg av betong med styvhets- och krökningsmetoden enligt EN 1992-1-1


Dimensionering av pelare av HFRHS med ändmoment

Beräkningsmall för dimensionering av HFRHS-pelare med ändmoment enligt SS-EN 1993-1-1


Dimensionering av vägg med spännstag

Beräkningsmall för dimensionering av väggskiva med spännstag enligt SS-EN 1992


Tvärsnittsdata C-profil

Beräkningsmall för dimensionering av kallformad osymmetrisk C-profil med hänsyn till styvhet och bärförmåga enligt SS-EN 1993-1-5


Dimensionering av pelare av CFRHS med transversallast

Beräkningsmall för dimensionering av CFRHS-pelare med transversallast enligt SS EN 1993-1-1


Dimensionering av pelare av CFCHS med transversallast

Beräkningsmall för dimensionering av CFCHS-pelare med transversallast enligt SS EN 1993-1-1


Centriskt belastad pelare betong

Beräkningsmall för dimensionering av centriskt belastad rektangulär betongpelare utan transversella laster enligt SS EN 1992-1-1


Pelarfot

Beräkningsmall för dimensionering av enkel pelarfot till rektangulär stålpelare


Dimensionering av pelare av HFRHS med transversallast

Beräkningsmall för dimensionering av HFRHS-pelare med transversallast enligt SS EN 1993-1-1


Centriskt belastad samverkanspelare

Beräkningsmall för dimensionering av centriskt belastad samverkanspelare med betongfyllt stålrör utan transversella laster enligt EN 1994-1-1


Tvåvåningspelare

Beräkningsmall för dimensionering av tvåvåningspelare


Böjvridknäckning av fasadpelare

Beräkningsmall för dimensionering av HEA-fasadpelare med stagad dragen fläns och transversallast enligt EN 1993-1-1