En oberoende och ifrågasättande hjärnkraft

Prefabsystem är den lilla aktören som smidigt följer den tekniska utvecklingen. Vi ser potentialen i nyskapande, applicerar snabbt nya innovationer och skapar fler valmöjligheter för dig som beställare.

Efter många år inom stora koncerner valde Jan Stenmark, Torkel Eklund och Lars-Gunnar Lindberg att starta Prefabsystem 2008. Idén med företaget är enkel; att med hög kompetens inom betong, stål och limträ erbjuda optimala lösningar för komplexa stomentreprenader. Prefabsystem består idag av ett trettiotal medarbetare vars främsta uppgift är att ifrågasätta och komma med konstruktiva förslag som kan förbättra ditt projekt. Det kan röra sig om alternativa tekniska lösningar eller materialval som i slutändan ger dig ett bättre resultat.

När du väljer att samarbeta med oss antar vi utmaningen med ödmjukhet. Med vår lilla organisation och korta beslutsvägar står vi nära våra beställare. Inom projektets ramar strävar vi hela tiden efter att göra administrationen och kommunikationen så okomplicerad som möjligt.

Vårt enkla förhållningssätt är avgörande när det kommer till att genomföra kostnadseffektiva stombyggen. Med klarsynthet angriper vi problem i befintliga projekt och visar på alternativa vägar – något som sparat våra beställare både tid och pengar.

Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap. Därför har vi en kunskapsbank online där du kan hämta information om att bygga med prefab. Vill du diskutera olika lösningar för ditt projekt är du alltid välkommen att höra av dig. Våra medarbetare finns tillgängliga för dig och är redo att släppa lös hjärnkraften.