Prefab
feature-image-2 feature-image-3 feature-image-4

Höglundaskolan

Skolan, på drygt 7000 kvm, byggdes i två plan kring ett gemensamt ”torg”. Bakom detta löper en bred trappa med sammanhängande gradäng upp till plan två. Höglundaskolan byggdes som ett lågenergihus helt i linje med kommunens ansträngningar för minskad energianvändning.

Fasaderna är av sandwichtyp i en mängd olika utföranden; målade, rostpatinerade, med frilagd ballast, sinusprofilerade samt med ytor med olika mönster i grafisk betong. Bjälklagen gjordes av håldäcksplattor med pågjutning. Husets flera olika fasadytor och materialval ställer extra höga krav på projektering och planering. Hela stommen projekteras i Tekla, ett avancerat 3D-CAD-program.