feature-image-2 feature-image-3 feature-image-4

Höglundaskolan

Skolan, på drygt 7000 kvm, är byggd två plan kring ett gemensamt ”torg”. Bakom detta löper en bred trappa med sammanhängande gradäng upp till plan två. Höglundaskolan byggdes som ett lågenergihus helt i linje med kommunens ansträngningar för minskad energianvändning.

Fasaderna är av sandwichtyp i en mängd olika utföranden; målade, rostpatinerade, med frilagd ballast, sinusprofilerade samt med ytor med olika mönster i grafisk betong. Bjälklagen gjordes av håldäcksplattor med pågjutning. Husets flera olika fasadytor och materialval ställde extra höga krav på projektering och planering. Hela stommen projekteras i Tekla, ett avancerat 3D-CAD-program.