Specialister på komplexa projekt

Står du inför en komplicerad byggnadsprocess? Då kan våra kompetenta medarbetare bidra med sina kunskaper om avancerade stomentreprenader och ta dig smidigt igenom projektets alla faser.

Vi kan garantera dig trygghet i form av vår oberoende hjärnkraft. Kunskapen inom Prefabsystem är fri och ifrågasättande. Vi lovar att analysera ditt projekt på djupet och konstruktivt angripa varje problem för att komma fram till en optimal teknisk lösning.

Våra lösningar bygger aldrig på en viss typ av produkt, utan vi utgår alltid från projektets förutsättningar. Det ger en frihet i materialvalen. Vi kan betong, stål och limträ och rekommenderar det material som passar bäst, ibland i kombination med varandra. I våra tidigare projekt har våra prefabricerade hybridstommar sparat uppdragsgivaren både tid och pengar.

I en totalentreprenad omfattar Prefabsystem projektets alla delar. Med noggrann projektering ser vi till att allt blir rätt från början. Vi tar fram avancerade 3D modeller och tillämpar BIM för en effektiv kommunikation mellan alla inblandade aktörer. Vår projektledare organiserar arbetet och är din dagliga kontakt. Elementen i betong, stål eller limträ tillverkas och monteras av våra kvalificerade leverantörer.

Vi vill gärna dela med oss av våra tidigare erfarenheter. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera olika lösningar från våra tidigare stomentreprenader, eller om du vill att vi direkt tar fram ett förslag för ditt projekt.