fbpx

juni 3, 2013

Ny rapport på kunskapsbanken

Nu har vi publicerat en nygammal rapport från 2010 som handlar om lufttäthet kring fönster. Vid försöken installerades ett fönster enligt leverantörens anvisningar för att sedan provtryckas med en trycksatt kammare på insidan fönstret och sedan mättes otäthet och lufthastigheter med en varmtrådsanemometer.

Med sandwichelement av betong är förutsättningarna goda för att få hållbara lösningar men det krävs att såväl projektering som att förande på plats gör med kunskap och omsorg.