fbpx

För- och grundskola med miljöfokus

Nya Ålstaskolan i Barkarbystaden, Järfälla, kommer när den står klar i början av 2023 att ge plats åt 240 förskolebarn och 350 elever i låg- och mellanstadiet. Utöver klassrum kommer det att byggas skolkök med matsal, slöjd-, musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa och tekniska utrymmen. Vid framtida behov kommer man på ett enkelt sätt att kunna bygga om förskoleplatserna till skolplatser.

Miljön är i fokus under byggnationen och projektet kommer att utformas till certifiering Miljöbyggnad, lägst Silver. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav, bland annat är det höga krav gällande ljudmiljö och ventilation.

Prefabsystem har fått förtroendet av Peab att leverera stommen, bestående av stål och håldäck, till Nya Ålstaskolan.
Montaget beräknas starta i april 2021 och pågå ca 10 veckor.

Vill du veta mer? Kontakta:

Robert Nystedt

Beställare

Peab

Projektperiod

2021-04-05

-

2021-06-13

Projekttyp