fbpx

Konferens och hotell

Massivträväggar är både bärande och isolerande, och de monteras snabbt med samma utrustning som vanliga betongväggar. Tillsammans med Constrera uppförde Prefabsystem stommen till konferenshotellet Lyran på Marhomen i Norrtälje. Förutom massivträväggar använde vi stål, håldäck och betongväggar. Med massivträväggar får beställaren ett miljömässigt bra hus.

Jan Stenmark
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

-

Projekttyp