fbpx

Ny simanläggning Timrå kommun

Timrås nya badhus kommer att erbjuda kommuninvånarna möjligheter till idrott, lek, friskvård och rekreation. Lokaler för föreningsliv och möten kommer också att finnas när bygget beräknas stå klart för invigning i oktober 2022.

En badanläggning från mitten av 50-talet ersätts med nybyggnation med helt andra byggkrav på konstruktion och material för att klara temperatur, luftkvalitet och fukt. Dessa krav ökar komfort såväl som alla aspekter på hållbarhet. En simhall är ett komplext projekt som kräver sakkunskap i varje fas av projektet.

Prefabsystem har fått förtroendet av totalentreprenören NCC att leverera stommen till Timrås nya simanläggning vilken består av målade Sandwichväggar med mönster i fasad, gråväggar, håldäck, fackverk, TRP plåt, betongpelare samt stålpelare/balkar.

Montaget startar v. 7, 2021 och beräknas klart v. 17.

Tor Grimlund
Vill du veta mer? Kontakta:

Tor Grimlund

Beställare

NCC

Projektperiod

2021-02-15

-

2021-04-30

Projekttyp