fbpx

Sporthall i Trångsund

Stomme på totalenterprenad för ny sporthall till Trångsundskolan. Stabiliserande gavelväggar av lättklinkerbetong, förberedda för puts. Stomme av limträpelare med tillhörande sadelbalkar och bärande plåttakskiva.

Jan Stenmark
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Projektperiod

2009-06-01

-

2009-10-01

Projekttyp