fbpx

Två kvarter med flerbostadshus och underliggande garage

I samarbete med Consto AB uppför vi två hela kvarter med flerbostadshus i Handen. Projekt Söderbymalm består av totalt sju huskroppar med sammanlagt 346 hyreslägenheter samt lokaler och garage i källarplan.

Bostadsprojektet ligger naturnära med en gång- och cykelbro till Rudans friluftsområde. Det är promenadavstånd till Haninge Centrum och pendeltågen som når centrala Stockholm på 30 minuter.

Vi kommer att leverera ca 26 000 kvm bjälklagsyta och ca 18 000 kvm betongvägg som kommer att ta ca 58 veckor att montera. Fasader kommer att utföras med lätta utfackningsväggar.

Montagestart i april 2022.

Jan Stenmark
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

Consto AB

Projektperiod

2022-04-04

-

2023-05-28

Projekttyp