fbpx

Två nya våningsplan på två kontorshus

På uppdrag av FSG Entreprenad har vi totalentreprenad på att bygga stommen till två nya våningsplan på två befintliga kontorshus. Fastighetsägaren vill utöka antalet hyresgäster i fastigheterna som ligger på Gärdet i Stockholm.

Bjälklagen består bland annat av korslimmade träplattor, för att hålla ner vikten på stommen.

En utmaning i projektet är att den gamla platsgjutna stommen inte var helt rak i fasadlivet. Det har vi fått lösa genom att bland annat bila bort en rad tegel på det gamla taket.

Unikt för det här projektet är att hyresgästerna sitter kvar under tiden vi bygger, vilket ställer krav på att vi visar stor hänsyn till dem. Stommarna har också försetts med ett tält som vi arbetar inuti, för att skydda arbetet mot väder och vind.

Jan Stenmark
Vill du veta mer? Kontakta:

Jan Stenmark

Beställare

FSG Entreprenad

Projektperiod

2018-06-01

-

2018-10-05

Projekttyp