fbpx

Vallentuna Returpark

SÖRAB anlägger en ny returpark öster om Vallentuna centrum. Returparken kommer att byggas enligt ett nytt koncept där återbruk och återvinning är det centrala. Enligt ”Stockbymodellen” byggs en mottagningshall där sortering av det som är miljömässigt viktigast att omhänderta sker först. Det som kan återbrukas tas tillvara. Mottagningshallen är bemannad och fokus ligger på att det ska vara ”lätt att göra rätt” genom generösa öppettider och en genomtänkt och tydlig skyltning.

Prefabsystem levererar en stålstomme med matrisgjutna massivväggar samt Sandwichväggar till mottagningshallen med tillhörande kontorsyta och garage. Vår beställare är SH Bygg och montaget startar till sommaren 2021. Anläggningen beräknas tas i bruk våren 2022.

Vill du veta mer? Kontakta:

Olof Nylander

Beställare

SH Bygg

Projektperiod

2021-06-01

-

2021-08-31

Projekttyp